[2019.I-XII] НДР - "Дослідження процесів неконтрольованого експорту інтелектуальної власності суб'єктів іннованційної діяльності України"

Напрям "Патентна статистика та патентно-кон'юктурні дослідження"
НДР - "Дослідження процесів неконтрольованого експорту інтелектуальної власності суб'єктів іннованційної діяльності України"
Тривалість проекту 01.01.2019- 31.03.2019

Хроніка діяльності компанії

Хроніка діяльності компанії детально представлена за посиланням http://fracsim.com/drupal/?q=en/node/42

Subscribe to FRACSIM-IMM / ФРАКСІМ-ІММ RSS